•  

  História

  Najstaršie písomné pamiatky, ktoré objasňujú históriu obce Vyšná Jedľová sa viažu k dokumentom Makovického panstva.

  Spišská kapitula dňa 20. mája 1559, v stredu, deň pred sviatkom apoštola Matúša evanjelistu, opätovne uviedla šľachtica Gašpara Šerédiho do vlastníctva panstva Makovica, ktorého majetkovou súčasťou bola aj dedina Vyšná Jedľová. Pri tejto príležitosti vznikla o nej najstaršia známa správa a uvádza ju pod maďarským názvom v zmysle Ruská Nová Ves. Názov vytvorili zemepáni a používali ho krátky čas. Výstižne však vyjadruje, že dedinu založili rusínski usadlíci podľa zákupného práva, niekedy pred rokom 1559.

  Novšia história

  Pred 1. svetovou vojnou obyvatelia obce žili veľmi biedne. Bývali v malých drevených domoch, ktoré boli pokryté slamou.   V decembri 1915 sa v chotári obce odohrali boje medzi rakúsko-uhorskými a ruskými vojakmi. Z obce na front odišlo asi 20 mužov.

  Aj po vojne bol život biedny. Nedostatok potravín, šatstva a obuvi spolu s málo úrodnou pôdou nútili obyvateľov odchádzať za prácou do cudziny, kde pracovali najmä ako námezdní robotníci v baniach a hutách, predovšetkým v USA. Časť z nich sa síce po čase vrátila, no väčšina už ostala.

  14. októbra boli na obec sovietskymi lietadlami zhodené bomby. Ich cieľom bolo zneškodniť nemeckého generála ubytovaného v obci. V ten istý deň bola nariadená evakuácia obce. Obyvatelia odišli najmä smerom na Giraltovce a Vranov nad Topľou. Vrátiť sa mohli až po oslobodení obce 18.1.1945.

  Pre obec mala veľký význam nová cesta s tvrdým podkladom, ktorá sa začala stavať v roku 1949 a bola ukončená v roku 1956. Asfaltová cesta bola zrealizovaná v roku 1968. Nová kobercová úprava cesty sa previedla v júli 1998.

  Roku 1951 bol do obce zavedený na MNV prvý telefón. V tom istom roku bola zavedená aj elektrina a vybudovalo sa osvetlenie. Plynofikácia obce prebehla v roku 1996  V roku 1957 sa postavila nová  budova MNV. Prístavba – kultúrno-správna budova bola postavená v roku 1972. V priestoroch kultúrneho domu bol roku 1985 zriadený klub mládeže.

  Predsedovia MNV

  Michal Artim (1945-1948), Michal Friga (1948-1954), Jozef Michalko (1954-1960), Peter Zelizňak (1960-1964), Michal Gulik (1964-1971), Ján Pajkoš (1971-1981), Jozef Alexovič (1981-1990).

  Tajomníci MNV

  Ján Jačanin (1952), Ján Kriško (1952-1954), Jozef Sasarák (1954), Ján Artim (1954-1981), Jozef Kosť (1981-1986), Ján Pavelčák (1986-1990).

  Starostovia obce

  Ján Pavelčák (1990-1994), Michal Michalko (1994-2013), Mgr. Miroslav Čepan (2014-)

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:00
  Utorok: 13:00 - 17:00
  Streda: 08:00 - 11:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: neúradný deň

  Fotogaléria

  Kalendár